DERSLER ve KİTAPLAR


Verdiği Dersler

Maden Yatakları (İTÜ Jeoloji Müh. Bölümü, Lisans)

Hidrojeokimya (İTÜ Jeoloji Müh. Bölümü, Lisans)

Jeoloji Mühendisliğine Giriş (İTÜ Jeoloji Müh. Bölümü, Lisans)

Radyoaktif Hammaddeler (İTÜ Jeoloji Müh. Bölümü, Doktora)

Jeokimya ve Sağlık (İTÜ Jeoloji Müh. Bölümü, Y.Lisans)

Cevher Mikroskopisi (İTÜ Jeoloji Müh. Bölümü, Doktora)

Selected topic in Geochemistry (İTÜ Jeoloji Müh. Bölümü, Y. Lisans)

Uygulamalı Çevre Jeolojisi ve Jeokimyası (İTÜ  Jeoloji Müh. Bölümü )

Genel Jeoloji I ve II (Tunceli Üniv. Jeoloji Müh. Bölümü, Lisans)

Çevre Jeokimyası ve Sağlık (Tunceli Üniv. Çevre Müh. Bölümü, Y. Lisans)

Maden Yataklarının Oluşum Ortamları (Tunceli Üniv. Jeoloji Bölümü, Y.Lisans)

Çevre Jeolojisi ve Jeokimyası (Tunceli Üniv. Jeoloji Müh. Bölümü, Y. Lisans)

Jeokimyada Seçilmiş Konular (Tunceli Üniv. Jeoloji Müh. Bölümü, Y. Lisans)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KİTAPLAR

Örgün, Y. ve Yalçın, M.G. (editörler), 2009, 1. Tıbbi Jeoloji Çalıştayı, Ürgüp 2009, Bildiriler Kitabı, TMMOB-jeoloji Mühendisleri Odası.

 

Örgün, Y.  ve  Şahin Yılmaz S., (Editörler) 2010, İstanbulun Jeolojisi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, TMMOB-Jeoloji Müh. Odası, İstanbul Şb.

 

 

                                        Prof. Dr. Yüksel Örgün  © 2011
                                    yukselorgun@tunceli.edu.tr
                                         Telefon: 0 (428) 213 11 71     Faks: 0 (428) 213 18 61