DERS ADI                        : GERİ BESLEMELİ KONTROL SİSTEMLERİ

BÖLÜM KODU              : EEM-361                

OPTİK KOD                    : 361

DÖNEM                            : 3. SINIF,  GÜZ YARIYILI

ÖN KOŞUL(LAR)          : -

DERS SAATİ (T U L)   : 3 (3 0 0)

KREDİ, (TİP)                  : 3, (ZORUNLU)

DERS SORUMLUSU    : (Dersin verileceği dönem, görevlendirilen Öğretim Elemanı yazılacak.)

KAYNAK(LAR)             : Desing of Feedback Control Systems, R. T. STEFANI, B. SHAHIAN, C. J. SAVANT, and G. H. HOSTETTER, Oxford University Pres, 2002. Control System Design, G. C. GOODWIN, S. F. GRAEBE, and M. E. SALGADO, Prentice Hall, London, 2001. Feedback Control Systems, J. Van De VEGTE, Prentice Hall Int. Inc., 1994.

KONULAR:

Hafta      Konu

1               Geri beslemeli sistemler ve gelişimi.

2               Sürekli zamanlı geri beslemeli sistemler ve özellikleri.

3               Geri beslemeli sistemlerde duyarlılık ve kararlılık.

4               Performans indeksi ve optimizasyon.

5               Sürekli zamanlı geri beslemeli sistemlerin zaman yanıtı performansı.

6               Birinci ve ikinci mertebeden davranış gösteren sistemler ve performans kriterleri.

7               Geri beslemeli sistemlerinin karakteristik denklem çözümü. Köklerin yer eğrisi (Root-Locus).

8               Geri beslemeli sistemleri frekans yanıtı ve performansı.

9               Bode diyagramı, Polar diyagram, Nyquist diyagramı ve Nyquist kararlılık.

10             Çok girişli çok çıkışlı (MIMO) geri beslemeli sistemler için frekans yanıtı. Nyquist Array tekniği.

11             Doğrusal olmayan geri beslemeli sistemler ve analiz metotları.

12             Doğrusal olmayan geri beslemeli sistemlerin durum uzay diyagramı ve davranış türleri.

13             Doğrusal olmayan geri beslemeli sistemlerde Limit çevrim.

14 Doğrusal olmayan geri beslemeli sistemlerde kararlılık.

 

DERSİN AMAÇLARI: Sürekli zamanlı kontrol sistem birimlerinin tanıtılması ve pratikte uygulamaları. Sürekli zamanlı geri beslemeli sistemlerinin zaman yanıtı incelenmesi, sistem davranış türleri ve performans kriterlerinin belirlenmesi. Geri beslemeli kontrol sistemlerinde kararlılık metotlarının verilmesi ve kullanılması. Karakteristik denklem köklerinin s-düzleminde değişimi ve sistem performansına etkilerinin incelenmesi. Geri beslemeli sistemlerin frekans yanıtlarının incelenmesi ve sistem performans kriterlerinin belirlenmesi. Doğrusal olmayan geri beslemeli sistemler, analiz metotları ve davranış türlerinin incelenmesi. Doğrusal olmayan geri beslemeli sistemler için geliştirilen kararlılık metotları ve Limit çevrim.

DERSİN ÇIKTILARI: (Parantez içerisindeki rakamlar program çıktılarına ait numaralardır.)

Öğrenciler aşağıdakileri yapabilecektir:

Kontrol sistemleri ve birimlerinin tanıtılması ve pratikteki uygulamaları (1,9,11,13-15). Kontrol sistemlerinin modellemesi ve karalılık (1-3,5,6). Kontrol sistemlerin zaman/frekans yanıtı ve performans kriterleri (8,10,11). 

DEĞERLENDİRME: [ 1. ara sınav notunun %20’si + 2. ara sınav notunun %30’u + yarıyıl sonu sınav notunun %50’si] alınır ve sınıfa, Bağıl Değerlendirme Sistemi uygulanarak öğrencinin başarı durumu belirlenir.

DERS VE  PROGRAM ÇIKTILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ:

Program çıktıları

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Dersin çıktıları

 

 

 

Öğrenci Görüşme Gün ve Saatleri :

GERİ BESLEMELİ KONTROL SİSTEMLERİ

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü