Assist. Prof. Dr. / Yrd. Doç. Dr. Ömer ÇELİK

Doğum Yeri Elazığ
Doğum Tarihi 04.02.1978
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 0 428 2131794 / 169
Fax 0 428 213 18 61
E-Posta omercelik@tunceli.edu.tr
Uzmanlık Alanı Devreler ve Sistemler
Lisans Fırat Üniversitesi Elektrik Eğitimi Bölümü 2002
Yüksek Lisans Fırat Üniversitesi Elektrik Eğitimi Bölümü 2005
Doktora Fırat Üniversitesi Metalurji Eğitimi Bölümü 2009
Yardımcı Doçentlik Tunceli Üniversitesi Devreler ve Sistemler A.B.D. 2009
Doçentlik    
Profesörlük    
 

 Academic and Administrative Assignments /Akademik ve İdari Görevler

Unit / Birimi Position / Görevi Start/Başlangıç End/Bitiş
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAK. BİLGİSAYAR MÜH. Bölüm Başkan Yardımcısı 2009 Devam
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAK. BİLGİSAYAR MÜH. Bölüm Başkanı 2009 Devam
DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÇÜNGÜŞ MEHMET ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU Müdür Yardımcısı 2007 2009

Article in the Nat. Referee Journals/Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

1 Çelik, E., Çelik, Ö., Ni-Cr süper alaşımlarına Molibden katkısının mikroyapı, mekanik özellik ve iletkenliğe etkisinin araştırılması, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 07 (1), 187-193, 2008  
Projects/Projeler
1 Çelik, Ö., “İndüksiyon Fırını Tasarımı ve Yapımı” FÜBAP Projesi (2005).  
2 Çelik, Ö., “Kobalt Katkılandırılmış Zno Yarıiletken Malzemelerin Üretimi Ve Elektriksel Özelliklerinin Araştırılması”, Mehmet KAPLAN, Fahrettin YAKUPHANOĞLU, Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi(FÜBAB-1604) 2009  
3 Çelik, Ö., “Kobalt Katkılandırılmış Zno Yarıiletken Malzemelerin Üretimi Ve Elektriksel Özelliklerinin Araştırılması” FÜBAP Projesi (2009)  
4 Çelik, Ö., “Co-Cr-Mo Alaşımının Mikroyapı ve Mekanik Özelliklerine, V, Ti ve Mn Elementlerinin Etkisi”, 105M056 nolu TUBİTAK Projesinde bursiyer araştırmacı, 2008  
Thesis Supervised /Yönettiği Tezler

Öğrenci

Tezin Başlığı Başlangıç ve Bitiş Tarihi
1      
Ders Notları
 

Analog Laboratuvarı Deney Takvimi, guruplar

Analog Elektronik 1 dersi 1. hafta ders sunumları

Analog Elek. Lab.1 deney föyleri

 

Tasarım: Önder AKSU